Potrzebni mężowie zaufania

Y023 Miasto pracowników Whitehorse poszukuje więcej wyszkolonych Shop Stewardów w naszych miejscach pracy. Mamy również wolne miejsce do wyboru Asystenta Głównego Shop Stewarda. Obowiązki męża zaufania są częścią aktu równoważenia pomiędzy życzeniami kierownictwa a potrzebami naszych zrzeszonych w związku pracowników. Jako przedstawiciel organizacji pracowniczej zarówno wobec kierownictwa, jak i członków związku w miejscu pracy, mąż zaufania działa jako mediator .

Jest Kurs szkoleniowy dla mężów zaufania dla każdego zainteresowanego, a także comiesięczne spotkania okrągłe Shop Stewardów, które pomogą Ci w tej drodze. Rozważ zgłoszenie swojego nazwiska do Zarządu Y023 już dziś!

Członkostwo (poziom osoby):
Tag strony: ma dostęp