Rząd Jukonu, jezioro Watson/Tuchitua - Y028

Twój układ zbiorowy pracy

Strony

  • Rząd Jukonu
  • Sojusz Służb Publicznych Kanady
  • Związek Pracowników Jukonu

Okres obowiązywania umowy

1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Uwagi

Dokumenty są sformatowane jako pliki PDF

W trakcie trwania umowy mogą być dodawane adnotacje podkreślające zmiany i poprawki

Układ zbiorowy pracy

Pełny układ zbiorowy (PDF)

Convention Collective en français

(W przypadku rozbieżności wynikających z tłumaczenia, pierwszeństwo ma angielski CA)

Regulamin Lokalnej Y028

Twój Zarząd

Członkostwo (poziom osoby):
Tag strony: ma dostęp