Aktualizacja rokowań YG 15 marca 2023 r.

Zgodnie z ustawą o stosunkach pracy w służbie publicznej Jukonu oficjalnie powołano trzyosobową komisję pojednawczą.

Związek będzie reprezentowany przez Gary'ego Cwitco, przedstawicielem pracodawcy będzie Catharine Read, a przewodniczącą Jacquie de Aguayo, na co obie strony wyraziły zgodę.

Każdy zespół negocjacyjny przedstawi swoje wnioski radzie nadzorczej poprzez wirtualne przesłuchania zaplanowane na 29 i 30 kwietnia, z możliwością dodatkowego dnia przesłuchań, jeśli przewodniczący panelu będzie dostępny 28 kwietnia.

Po przesłuchaniach komisja rozważy to, co zostało przedstawione i omówione, oraz przedstawi niewiążący raport Przewodniczącemu Rady ds. Stosunków Pracy w ciągu czternastu dni lub w dłuższym okresie uzgodnionym przez strony, lub zgodnie z poleceniem Przewodniczącego Rady ds.

Niewiążące sprawozdanie zostanie podane do wiadomości publicznej, a członkowie będą mieli do niego dostęp.

Jest to niezbędny kolejny krok w procesie negocjacji.

 

Przejdź do strony YG Updated Bargaining FAQ

Członkostwo (poziom osoby):
Tag strony: ma dostęp