Whitehorse Transit - Y022

Lokal Y023 i Lokal Y022 połączyły się! 

Odwiedź Whitehorse Municipal Employees - Local Y046, aby uzyskać więcej informacji. 


Potrzebujesz męża zaufania?

Masz problemy w pracy? Szukasz kogoś, z kim mógłbyś omówić jakąś sprawę lub kto mógłby odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące układu zbiorowego? Shop Stewards to wyszkoleni wolontariusze, którzy działają w imieniu członków w miejscu pracy. To oni są pierwszą deską ratunku, gdy szukasz odpowiedzi lub gdy coś nie jest w porządku w miejscu pracy.

 

Twój układ zbiorowy pracy

Whitehorse Transit (lokalny Y022)

Strony

  • Miasto Whitehorse
  • Sojusz Służb Publicznych Kanady
  • Związek Pracowników Jukonu

Okres obowiązywania umowy

1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Zasoby

Układ zbiorowy pracy
Zestaw ratyfikacyjny

Dokumenty te można pobrać lub wydrukować na życzenie. W trakcie obowiązywania układu mogą być dodawane adnotacje podkreślające zmiany i poprawki.

Twój Zarząd

Członkostwo (poziom osoby):
Tag strony: ma dostęp