Sprawozdanie Prezesa, 2018 r.

W środę 24 października odbyło się doroczne walne zgromadzenie Lokalu Y023. Przewodnicząca Lokalu Teresa Acheson przedstawiła obszerne sprawozdanie z działalności Związku w ciągu ostatniego roku, które prezentujemy tutaj do wglądu członków.

Przeczytaj sprawozdanie prezesa Y023 z 2018 r.

Lokal prowadzi rekrutację na wolne stanowisko Asystenta Głównego Shop Stewarda. Dostępne jest szkolenie, a stanowisko to jest wspierane przez Zarząd, Związek i Głównego Męża zaufania. Skontaktuj się z Beckie Tomlin lub Teresą Acheson, aby dowiedzieć się więcej.

 

 

 

Członkostwo (poziom osoby):
Tag strony: ma dostęp