Łącznik - Y048

Shutterstock_435354400.jpg

Przedstawiamy lokalny zarząd inauguracyjny Y048 (Connective).

Gratulacje, członkowie Local Y048 (Connective)!

Twój inauguracyjny Zarząd Lokalny został ustanowiony, spełniając ważną rolę jako kanał informacji i wsparcia między członkami a Związkiem Pracowników Yukon (YEU).

Aby osiągnąć swój pierwszy układ zbiorowy, który ustanowi podstawę relacji roboczych z Connective,... Czytaj więcej


Chcesz zostać mężem zaufania?

Mężowie zaufania to przeszkoleni wolontariusze, którzy działają w imieniu członków w miejscu pracy. Są oni pierwszym punktem kontaktowym, gdy szukasz odpowiedzi lub gdy coś w pracy nie jest w porządku. Rozważ samodzielne przyjęcie roli przedstawiciela związku. Zostanie rzecznikiem w miejscu pracy to skuteczny sposób na wspieranie kolegów i budowanie silniejszego związku.

Dowiedz się więcej TUTAJ.

Twój układ zbiorowy pracy

Gdy kontrakt zostanie wynegocjowany, zostanie on tutaj podlinkowany.

Twój Zarząd

Członkostwo (poziom osoby):
Tag strony: ma dostęp